úterý 16. července 2013

Dřevěná terasa - zemní práce

Jak jsem se zmínil v úvodním článku, měli jsme místo pro pergolu vyhlédnuté již od začátku stavby domu. Proto jsme nechali při terénních úpravách tuto část pozemku srovnat (celý pozemek leží ve svahu). Při letmém pohledu to vypadalo dobře srovnané, tudíž má představa byla, že odstraním travní drn a budu v rovině betonovat patky. 

terénní úpravy pro terasu - odstranění drnů
První řada odstraněných drnů. Ještě třicetkrát tolik a bude hotovo.

Nejdříve je samozřejmě potřeba prostor pro terasu vyměřit. Vzhledem k okolním stromům, mezím a chodníkům jsme zvolili velikost odkopávaného prostoru na 4x5 metrů. Ale jak jej vyměřit v prostoru, kde není jediná rovná hrana a čeho se chytit? Zadní plot je v jiném úhlu než mez, boční plot vyměřuje spíše trojúhelník a dům je dost daleko. Nakonec jsem to vzal podle maliniště :) Kolíky a provázky jsem si vyměřil potřebnou plochu a na úhlopříčkách si ověřil přibližnou kolmost. Přesnost v této fázi nebyla nutná, protože kolem samotné terasy bude prostor vysypán kamínky.

Přišel čas na hrubou práci. Obryl jsem si podle provázků okraje výkopu a začal odstraňovat drn. Vzhledem k teoretické rovině toho místa jsem nezval ani žádnou techniku a mechanizaci k výpomoci. O jaký omyl se jednalo jsem zjistil po odstranění prvních pár řad drnů. To, co vypadalo jako rovina nebyla ve skutečnosti ani nakloněná rovina, jako spíš sférický povrch. Rozdíly v jednotlivých rozích byly až 30 cm. 


terénní úpravy pro terasu - odstranění drnů
Odstraňování drnů pokračuje. Už s vědomím, že tím zemní práce nekončí.

Zbytek drnů jsem odvozil už s vědomím, že to rozhodně není poslední těžká zemní práce, která mě čeká. A nebyla. Zcela jsem nahradil po-pracovní únavové činnosti (jízda na kole, běh v lese) rytím a po 4 večerech jsem měl komplet srýpnutou horní vrstvu.

terénní úpravy pro terasu - měření vodováhou
Optimisticky měřený sklon vodováhou. V tomto směru ještě ucházející.

Položil jsem trámek ve směru k domu a vodováha na mně nevěřícně mrkla, jestli to myslím vážně. Do přibližné rovnováhy jsem ji dostal podložením dolního konce o 30 cm. S nadějí v hlase jsem se zeptal ženy, zda může být terasa ve předu 35 cm nad terénem. Odpověď jsem ale už znal předem a tak jsem se posilnil ovocným pivem a šel zakopávat celou zadní část terasy o 30 cm.

terénní úpravy pro terasu - zakopání
Zakopávání terasy do terénu. Kocouří pečlivý dozor byl neoblomný. Ještě 10 cm hlouběji!

Dorovnání podloží do vodorovné polohy ve všech směrech mě stálo další týden večerní dřiny. Ani nevíte, jak jsem se těšil z práce domů. až se "trochu protáhnu".

Pravá strana téměř hotová, práce se přesouvá nalevo.

Samostatnou kapitolou byl odvoz hlíny. Na nově přikoupeném pozemku jsem si našel pěknou prohlubeň s tím, že ji alespoň zarovnám. Sice to bylo "trochu" do kopce, ale alespoň budu mít snazší vozit hlínu zpátky do zahrady až bude potřeba. Nakonec toho bylo něco kolem 200 plných koleček. A prohlubeň byla víc než dobře zarovnaná (viz foto).

dokonale "zarovnaná" prohlubeň
Celková časová náročnost: tipoval bych to tak na 15 hodin. Ale je to silně individuální podle terénu, jaký máte k dispozici.

V příští části se budu věnovat vyměření a zabetonování patek. Juchů - má oblíbená činnost!

Žádné komentáře:

Okomentovat